Bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Møte- og aktivitetsplan for 1. halvår 2014

 

Medlemsmøte: onsdag 22. januar 2014 kl 19:00

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

Saker: Tomtekjøp, klubbhus og arbeidet med dette framover.

 

Årsmøte: onsdag 26. februar 2014 kl 19:00

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

Saker:  Sjå eige innkalling.

 

Medlemsmøte: onsdag 19. mars 2014 kl 19:00

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

Saker: Oppmodar medlemmene om å koma med innspel til saker etc..

 

Medlemsmøte: onsdag 23. april 2014 kl 19:00

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

Saker: Oppmodar medlemmene om å koma med innspel til saker etc..

 

Medlemsmøte: onsdag 21. mai 2014 kl 19:00

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

Saker: Orientering om VossaRudl’n

 

VossaRudl’n 2014

Laurdag 7. juni 2014

Påmelding mellom 1. februar og 1. april 2014

Orientering om VossaRudl’n kjem seinare.

 

 

    

 

 

 

 

 

Møte-og aktivitesplan

2. halvår 2013 for Køyretøy Historisk Klubb Voss

 

 

Medlemsmøte:

onsdag 18. september 2013 kl. 19.00

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

 

Medlemsmøte:

onsdag 23. oktober 2013 kl. 19.00

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

 

Medlemsmøte:

onsdag 13. november 2013 kl. 19.00

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

VEL MØTT

 

 

 

 

 

 

Møte- og aktivitetsplan

1. halvår 2013 for Køyretøy Historisk Klubb Voss

 

Medlemsmøte:

onsdag 16. januar 2013 kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

Styremøte:

onsdag 6. februar 2013 kl 18:00

Møtestad: Øvrebøvegen 14 (hjå sekretæren)

 

Årsmøte:

onsdag 27. februar 2013 kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

Medlemsmøte:

onsdag 20. mars 2013 kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

Medlemsmøte:

onsdag 17. april 2013 kl 18:00

Oppmøte Svartenakken

 

Medlemsmøte:

onsdag 15. mai 2013 kl 18:00

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

Sommaravslutning - Medlemsmøte:

Midten av juni 2013

Meir info kjem snarleg

 

 

 

 

Hei KHKV-medlem!

Vedr veteranbilutstillinga i samanheng med Nybilutstillinga.

Utstillinga er LAURDAG 29. SEPTEMBER utanfor Voss Idrettshall. Frå kl 10:00 - 16:00.

Det står altså feil dag og dato i programmet!

Vel møtt, helsing sekretæren

    

 

 

                           22.01.2012

 

Møte- og aktivitetsplan

Terminliste 1. halvår 2012 

 

Styremøte:

onsdag 21. februar 2012 kl 18:00

Møtestad: Øvrebøvegen 14 (hjå sekretæren)

 

Nemndmøte:

onsdag 21. februar 2012 kl 19:30

Møtestad: Øvrebøvegen 14 (hjå sekretæren)

 

Årsmøte: onsdag 22. februar 2012 kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

Medlemsmøte:

onsdag 28. mars 2012 kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

Medlemsmøte:

onsdag 25. april 2012 kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

 

Ulvenmakedet: laurdag 28. april 2012 frå kl 07:00

Møtestad: Os yrkesskule (sjå info på heimesida vår og i epost)

Kontakt-telefonnr: 415 52 100 eller 905 21 730. Evt e-post: bausen@online.no

 

Medlemsmøte: onsdag 23. mai 2012 kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

Briefingmøte VossaRudl’n 2012

 

Laurdag 9. juni er det «vestlandseventyret»

VossaRudl’n 2012

 

Medlemsmøte:

onsdag 20. juni 2012 kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sine lokale på Istad

Sommaravslutning. Evaluering VossaRudl’n 2012. Deretter: Odd grillar; me et J

 

Oppmodar alle om å bruka gammalbilen/køyretøyet

dykkar på møta når det er vær og føre!

 

Vestlandstreffet: laurdag 11. august 2012

Arrangør: Gammelbilens Venner, Stavanger

Fylg med på heimesida deira

http://www.gammelbilen.no/

 

Norgesløpet: helga 10. 12. august 2012

 

Arrangør: NVK Fylg med på heimesida deira www.veteranvogn.no 

 

 

 

 

Møteplan for 2011

 

Medlemsmøte: onsdag 23. mars kl 19:30
Møtestad: Voss MC-klubb sitt møtelokale på Istad

Ulven-markedet på Os
Laurdag 30. april kl 07:00 – 17:00

Medlemsmøte: onsdag 13. april kl 19:30
Møtestad: Voss MC-klubb sitt møtelokale på Istad

Medlemsmøte: onsdag 25. mai kl 19:30
Møtestad: Voss MC-klubb sitt møtelokale på Istad


Medlemsmøte: onsdag 15. juni kl 19:30
Siste medlemsmøtet avslutningsvis med grilling etc.
Møtestad: Voss MC-klubb sitt møtelokale på Istad

Vestlandstreffet 13. august
Arrangør er BVK som kjem med meir info om dette.

Klubben er 30 år i år!!
Til hausten planlegg me difor ein jubileumstur,
laurdag 10. september.


Medlemsmøte: onsdag 19. oktober kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sitt møtelokale på Istad

 

Medlemsmøte: onsdag 16. november kl 19:30

Møtestad: Voss MC-klubb sitt møtelokale på Istad

 

Jolabord for medlemmene: 9. desember 2011

Park Hotel kl 19:00

 

 

 

 


 

 

Ulven-markedet 28. april 2012

 

TERMINLISTE - LMK

Klikk her og sjå i venstre marg etter arrangementskalender

 

 

Køyretøy Historisk Klubb Voss © 2011 • Privacy Policy • Terms Of Use