Månadleg arkiv mars 2020

Norgesløpet 2020 er avlyst

Det vert med dette informert om at Norgesløpet 2020 er avlyst.

Køyretøy Historisk Klubb Voss beklagar dette, men det er det einaste fornuftige å gjere no.
Situasjonen rundt  pandemien korona er usikker og helsemyndigheitene forventar ein topp for smitte- og sjukdomstilfelle i mai-juni 2020. Det ville difor vera uansvarleg av arrangør, ovanfor deltakarar og løpskomite samt postmannskap å fortsetje planlegging og gjennomføring av løpet.

Noko skal ein no gleda seg over – me har fått tildelt oppdraget å arrangera Norgesløpet 2021.

Køyretøy Historisk Klubb Voss har 40-årsjubileum i 2021 og me tek sikte på å feira dette 3 dagar til ende i pinsen, 21.05. – 24.05, med løpsdato laurdag 22.05.21.

Venleg helsing
Ruth Kristin T Trå
Sekretær

Køyretøy Historisk Klub...

Les meir