Månadleg arkiv januar 2016

Møte- og aktivitetsplan 2016

Gilde medlemmer!

Møte- og aktivitetsplan for våren 2016 er klar!

Onsdag 2. mars kl 19:00 – Årsmøte – KHKV årsmøteinnkalling 2016

Onsdag 6. april kl 19:00 – Medlemsmøte

Onsdag 11. mai kl 19:00 – Medlemsmøte

Laurdag 4. juni VossaRudl’n 2016

Møta vert på same stad som før: MC-klubben Voss på Istad.

Les meir

Medlemsmøte torsdag 7. januar kl 19:00

Hei KHKV-medlem!

Fyrste medlemsmøte vert torsdag 7. januar kl 19:00

Ei av sakene er Jubileumsboka som Rørlien/Hofseth har gjeve ut.

Kåre Rørlien og Arne Hofseth vitjar oss denne kvelden og Rørlien vil bl.a. fortelja om bilsalet på HMV.

Merk dykk at medlemsmøtet altså vert på torsdag denne gongen.

Med ynskje om eit godt nytt år!

 

Les meir

VossaRudl’n 2016

Dato for VossaRudl’n er laurdag 4. juni 2016.

Då er det opna for påmelding, og frist er sett til 1. april 2016

Invitasjon VossaRudl’n 2016.docx Påmeldingsskjema VossaRudl’n 2016

Påmeldingsskjema VossaRudl’n 2016

 

Les meir