KHKV
Heim

Køyretøyhistorisk Klubb Voss

Ein klubb for veteranbilentusiastar på Voss og omegn.

VossaRudl'n er klubben sitt største dugnadsarbeide og vert arrangert annakvart år